Svenskt namn Namn Antal
Rönn Sorbus aucupária 268
Vårtbjörk Bétula péndula 264
Asp Pópulus trémula 263
Smultron Fragária vesca 263
Ek Quercus robur 262
Hästhov Tussilágo fárfara 261
Vanlig tall el. fur Pinus sylvéstris 261
Hundloka, hundkäx Anthríscus sylvéstris 260
Hundäxing Dáctylis glomeráta ssp.glomerata 259
Hallon Rubus idaéus 258
Röllika Achilléa millefólium 258
Blåbär Vaccínium myrtíllus 257
Gran Pícea ábies 257
Ogräsmaskrosor Taráxacum grupp Vulgária 257
Groblad Plantágo major ssp.major 255
Sälg Sálix cáprea 255
Brännässla Urtíca dióica ssp.dioica 250
Fyrkantig johannesört Hyperícum maculátum 250
Kråkvicker Vicia cracca 250
Liljekonvalje Convallária majális 250
Skogsklöver Trifólium médium 250
Vitklöver Trifólium repens 250
Vitsippa Anemóne nemorósa 249
Åkertistel Círsium arvénse 249
Revsmörblomma Ranúnculus repens 247
Älggräs Filipéndula ulmária 246
Grässtjärnblomma Stellária gramínea 245
Stormåra Gálium album 245
Åkerfräken Equisetum arvénse 245
Gulvial Láthyrus Praténsis 244
Vårfryle Lúzula pilósa 243
Lingon Vaccínium vitis-idaéa 242
Timotej Phleum praténse spp.pratense 242
Kruståtel Deschámpsia flexuósa 241
Örnbräken Pterídium aquilínum 238
Bergsslok Mélica nutans 237
Gulmåra Gálium verum 237
Rödklöver Trifólium praténse 235
Skogsnäva, midsommarblomster Geránium sylváticum 234
Vitgröe Poa ánnua 234
Vårbrodd Anthoxánthum odorátum 234
Fårsvingel Festúca ovína 233
Gökärt Láthyrus linifólius 233
Måbär Ribes alpínum 233
Nysört Achilléa ptármica 233
Rödven Agróstis capilláris 233
Kvickrot Elymus repens 232
Stenbär Rubus saxátilis 232
Gråbo Artemísia vulgáris 231
Prästkrage Leucánthemum vulgáre 231
Baldersbrå Matricária marítima ssp.indora 230
En Juníperus commúnis 230
Vitmåra Gálium boreále 230
Liten blåklocka Campánula rotundifólia 229
Smörblomma Ranúnculus acris 229
Tuvtåtel Deschámpsia cespitósa 228
Teveronika Verónica chamaédrys 227
Revfingerört Potentílla reptans 225
Ekorrbär Maiánthemum bifólium 222
Häckvicker Vicia sépium 222
Ljung Callúna vulgáris 221
Stensöta Polypódium vulgáre 221
Ängsgröe Poa praténsis ssp.pratensis 221
Ängskavle Alopecúrus praténsis 221
Mjölke Epilóbium angustifólium 219
Ärenpris Verónica officinális 219
Daggkåpa Alchemílla vulgáris 218
Bergssyra Rumex acetosélla 217
Höstfibbla Leóntodon autumnális 217
Lönn Acer platanoídes 217
Trampört Polygonum aviculáre 217
Femfingerört Potentílla argéntea 215
Skogssallat Lactúca murális 213
Träjon Dryópteris filix-mas 211
Våtarv Stellária média 211
Brunört Prunélla vulgáris 210
Nejlikrot Geum urbánum 210
Lundgröe Poa nemorális 208
Hönsarv Cerástium fontánum ssp.triviále 207
Stor blåklocka Campánula persicifólia 207
Videört Lysimáchia vulgáris 207
Flenört Scrophulária nodósa 206
Krusskräppa Rumex crispus 205
Knylhavre Arrhenátherum elátius 204
Ängskovall Melampyrum praténse 204
Hassel Córylus avellána 203
Lomme Capsélla bursa-pastóris 203
Druvfläder Sambúcus racemósa 202
Ryssgubbe Búnias orientális 202
Alsikeklöver Trifólium hybridum 201
Skogsviol Víola riviniána 201
Ängshaverrot Tragopógon praténsis 198
Käringtand Lotus corniculátus 197
Ängssyra Rumex acetósa 197
Blodrot Potentílla erécta 196
Kirskål Aegopódium podagrária 196
Klibbal Alnus glutinósa 196
Svinmålla Chenópodium album 196
Gullris Solidágo virgáurea 195
Äkta johannesört Hyperícum perforátum 194
Ängsviol Víola canína ssp.canina 194
Harkål Lápsana commúnis 192
Krusbär Ribes uva-crispa 192
Veketåg Juncus effúsus 192
Gråfibbla Hierácium pilosélla 190
Åkerförgätmigej Myosótis arvénsis 189
Gullviva Primula veris 188
Vitplister Lámium album 188
Blåsippa Hepática nóbilis 187
Hägg Prunus padus 186
Penningört, skärvfrö Thlaspi arvénse 186
Slån Prunus spinósa 186
Klibbkorsört Senécio viscósus 184
Åkerviol Víola arvénsis 184
Ullig kardborre Arctium tomentósum 183
Sommargyllen Barbaréa vulgáris 182
Flockfibbla Hierácium umbellátum 181
Humlelusern Medicágo lupulína 179
Rödsvingel Festúca rubra 179
Oxel Sorbus intermédia 178
Grenrör Calamagróstis canéscens 176
Brakved Frángula alnus 175
Berggröe Poa compréssa 173
Vass, bladvass Phragmítes austrális 172
Humleblomster Geum rivále 171
Gråvide Sálix cinérea 170
Korsört Senécio vulgáris 170
Skelört Chelidónium majus 170
Gulsporre Linária vulgáris 169
Harsyra Oxalis acetosélla 168
Vispstarr Carex digitáta 167
Ängssvingel Festúca praténsis 167
Rödklint Centauréa jacéa 163
Lundkovall, "Natt och dag" Melampyrum nemorósum 162
Skogsbräken Dryópteris carthusiána 162
Blekstarr Carex palléscens 159
Bockrot Pimpinélla saxífraga 159
Nyponros Rosa dumális 159
Gatkamomill Chamomílla suavéolens 158
Gåsört Potentílla anserína 158
Löktrav Alliária petioláta 158
Majsmörblomma Ranúnculus aurícomus 158
Skogsnarv Moehríngia trinérvia 158
Vägtistel Círsium vulgáre 158
Skogsfräken Equisetum sylváticum 154
Skogsstjärna Trientális europaéa 153
Åkerkårel Erysimum cheiranthoídes ssp.cheiranthoides 153
Krypven Agróstis stolonífera 152
Vattenmåra Gálium palústre 152
Kärrtistel Círsium palústre 151
Renfana Tanacétum vulgáre 151
Pipdån Galeópsis tétrahit 150
Skogsfibblor Hierácium grupp Sylvaticifórmia 150
Blåeld Echium vulgáre 148
Knölklocka Campánula rapunculoídes 148
Piprör Calamagróstis arundinácea 148
Ängsfryle Lúzula multiflóra 148
Brudbröd Filipéndula vulgáris 147
Ekbräken Gymnocárpium dryópteris 147
Majbräken Athyrium filix-fémina 146
Hampdån Galeópsis speciósa 143
Alm Ulmus glabra 142
Gårdsskräppa Rumex longifólius 142
Hagfibblor Hierácium grupp Vulgatifórmia 142
Harstarr Carex leporína 142
Kanadensiskt gullris Solidágo canadénsis 142
Kärleksört Sedum teléphium 141
Backskärvfrö Thlaspi alpéstre s.lat. 140
Knippfryle Lúzula campéstris 140
Engelskt rajgräs Lólium perénne 139
Åkervädd Knáutia arvénsis 138
Ormbär Paris quadrifólia 137
Vit sötväppling Melilótus alba 137
Backtrav Arabis thaliána 136
Kabbleka Caltha palústris 136
Buskviol Víola hirta 133
Vägmålla Atriplex pátula 133
Åkerbinda Fallópia convólvulus 133
Blomsterlupin Lupínus polyphyllus 132
Glasbjörk Bétula pubéscens 132
Åkermolke, fettistel Sónchus arvénsis 131
Stinknäva Geránium robertiánum 130
Sengröe Poa palústris 129
Åkervinda Convólvulus arvénsis 129
Hundstarr Carex nigra 128
Ältranunkel Ranúnculus flámmula 128
Olvon Vibúrnum ópulus 127
Besksöta Solánum dulcamára 126
Tjärblomster Lychnis viscária 126
Mörkt kungsljus Verbáscum nigrum 125
Pepparrot Armorácia rusticána 124
Strätta Angélica sylvéstris 124
Åkermynta Mentha arvénsis 124
Apel, äpple Malus doméstica 123
Storven Agróstis gigantéa 123
Jordrök Fumária officinális 121
Knapptåg Juncus conglomerátus 119
Styvfibblor Hierácium grupp Tridentáta 119
Jolster Sálix pentándra 118
Krypnarv Sagína procúmbens 118
Duvvicker Vicia hirsúta 117
Hartsros Rosa villósa 116
Ängsvädd Succísa praténsis 116
Hässlebrodd Mílium effúsum 115
Sjöfräken Equisetum fluviátile 115
Såpnejlika Saponária officinális 115
Krustistel Cárduus crispus 114
Ask Fráxinus excélsior 113
Berberis Bérberis vulgáris 113
Sandnarv Arenária serpyllifólia 113
Ängshavre Arrhenátherum praténse 113
Fackelblomster Lythrum salicária 112
Mannagräs Glycéria flúitans 110
Skogssäv Scirpus sylváticus 109
Svartkämpar Plantágo lanceoláta 109
Kråkklöver Potentílla palústris 108
Harklöver Trifólium arvénse 107
Svalting Alísma plantágo-aquática 107
Sparvvicker Vicia tetraspérma 106
Penningblad Lysimáchia nummulária 105
Akleja Aquilégia vulgáris 102
Blåsstarr Carex vesicária 102
Fiskmålla Chenópodium polyspérmum 102
Vitpyrola Pyrola rotundifólia 102
Bergdunört Epilóbium montánum 101
Gråstarr Carex canéscens 101
Pillerstarr Carex pilulífera 101
Taggsallat Lactúca serríola 101
Hesperis Hésperis matronális 100
Skogsförgätmigej Myosótis sylvática 100
Getrams Polygónatum odorátum 98
Ryltåg Juncus articulátus 98
Topplösa Lysimáchia thyrsiflóra 98
Bredkaveldun Typha latifólia 96
Bergven Agróstis vineális 95
Björkpyrola Orthília secúnda 95
Sibirisk björnloka Heracléum sphondylium ssp.sibíricum 95
Snöbär Symphoricárpus rivuláris 95
Bergrör Calamagróstis epigéios 94
Syren Syrínga vulgáris 94
Rörflen Phaláris arundinácea 93
Vattenpilört Polygonum amphíbium 93
Grönknavel Scleránthus ánnuus 92
Jordreva Glechóma hederácea 92
Sumpmåra Gálium uliginósum 92
Palsternacka Pastináca satíva 91
Gul fetknopp Sedum acre 90
Vanlig pilört Polygonum lapathifólium ssp.pállidum 90
Kärrdunört Epilóbium palústre 89
Slankstarr Carex flacca 89
Majveronika Veronica serpyllifólia ssp.serpyllifolia 88
Rödplister Lámium purpúreum 88
Färgkulla Anthemis tinctória 87
Svarta vinbär Ribes nigrum 87
Bergklint Centauréa montána 86
Getapel, vägtorn Rhamnus cathárticus 86
Vägtåg Juncus bufónius 86
Kärrkavle Alopecúrus geniculátus 85
Kärrviol Víola palústris 85
Skogskovall Melampyrum sylváticum 85
Stenros Rosa canína 85
Strandklo Lycopus europaéus 85
Svinmolke Sónchus asper 85
Flaskstarr Carex rostráta 84
Kålmolke Sónchus oleráceus 84
Myskmalva Malva moscháta 84
Åkersenap Sinápis arvénsis 84
Backsmörblomma Ranúnculus polyánthemos 82
Jätteloka Heracléum mantegazziánum 82
Åkerspärgel Spérgula arvénsis 82
Kaukasiskt fetblad Sedum spúrium 81
Kungsljus Verbáscum thapsus 81
Praktlysing Lysimáchia punctáta 81
Vresros Rosa rugósa 81
Piggstarr Carex spicáta 80
Småborre Agrimónia eupatória 80
Luddhavre Arrhenátherum pubéscens 78
Läkevänderot Valeriána officinális 78
Sandtrav Arabis arenósa 78
Smällglim Siléne vulgáris ssp.vulgaris 78
Sumpnoppa Gnaphálium uliginósum 78
Jungfrulin Polygala vulgáris 77
Backlök Allium oleráceum 76
Brunskära Bidens tripartíta 75
Kärrsilja Peucédanum palústre 75
Svalört Ranúnculus ficária 75
Sötkörsbär, fågelbär Prunus ávium 75
Vitblära Siléne alba 75
Knölsyska Stachys palústris 74
Lind Tília cordáta 74
Rågblomma,nagelört Eróphila verna 74
Toppdån Galeópsis bífida 74
Foderlosta Bromus inérmis 73
Grusstarr Carex hirta 73
Trolldruva Actaéa spicáta 73
Vintergröna Vinca minor 73
Backglim Siléne nutans 72
Hultbräken Thelypteris phegópteris 72
Snärjmåra Gálium aparíne 72
Ängsbräsma Cardámine praténsis s.lat. 72
Andmat Lemna minor 71
Bäckveronika Verónica beccabúnga 71
Vårlök Gágea lútea 71
Skogstry Lonicéra xylósteum 70
Stinksyska Stachys sylvática 70
Revormstörel Euphórbia helioscópia 69
Stjärnstarr Carex echináta 69
Blåsuga Ajuga pyramidális 68
Kummin Carum carvi 68
Bindvide Sálix auríta 66
Bitterpilört Polygonum hydrópiper 66
Knagglestarr Carex flava 66
Kvastfibblor Hierácium grupp Stiptolepídea 66
Röda vinbär Ribes rubrum 66
Vårspärgel Spérgula morisónii 65
Sumpförgätmigej Myosótis laxa 64
Uppländsk vallört Symphytum x uplándicum (S.ásperum x S.officinále) 64
Jungfru Marie Nycklar Dactylorhíza maculáta ssp.maculata 63
Skär snårvinda Calystégia sépium ssp.spectábilis 63
Stor igelknopp Spargánium eréctum 63
Svärdslilja Iris pseudácorus 62
Darrgräs Briza média 61
Parksallat Lactúca macrophylla 61
Skogsnoppa Gnaphálium sylváticum 61
Vass-starr Carex acúta 61
Ögontröst Euphrásia strícta 61
Hirsstarr Carex panícea 60
Rockentrav Arabis glabra 60
Nattviol Platanthéra bifólia 59
Kamomill Chamomílla recutíta 57
Rödtoppa Odontítes vulgáris 57
Sötväppling Melilótus officinális 57
Krollilja Lílium mártagon 56
Slokstarr Carex pseudocypérus 56
Småsporre Chaenorrhínum minus 56
Smalgröe Poa praténsis ssp.angustifólia 55
Gökblomster Lychnis flos-cucúli 54
Hårdsvingel Festúca trachyphylla 54
Rysk blåstjärna Scilla silbérica 54
Säv, kolvass Scirpus lacústris 54
Hästskräppa Rumex aquáticus 53
Vildpersilja Aethúsa cynápium 53
Vit snårvinda Calystégia sépium ssp.sepium 53
Plattstarr Carex dísticha 52
Vattenklöver Menyánthes trifoliáta 52
Blodnäva Geránium sanguíneum 51
Frossört Scutellária galericuláta 51
Knölbräcka, mandelblomma Saxífraga granuláta 51
Kärrfräken Equisetum palústre 51
Trådtåg Juncus filifórmis 51
Tuvstarr Carex cespitósa 51
Ängsskallra Rhinánthus minor 51
Bunkestarr Carex eláta 50
Bergmynta Saturéja vulgáris 49
Liten fetknopp Sedum ánnuum 49
Backnejlika, ängsnejlika Diánthus deltoídes 48
Gråbinka Erígeron acer 48
Ängsull Erióphorum angustifólium 48
Gullklöver Trifólium áureum 47
Odon Vaccínium uliginósum 47
Bergkorsört Senécio sylváticus 46
Blålusern Medicágo satíva 46
Stillfrö, dillsenap Descuráinia sóphia 46
Stubbtåg Juncus compréssus 46
Kärrgröe Poa triviális 45
Rågvallmo Papáver dúbium 45
Flikplister Lámium hybridum 44
Luktviol Víola odoráta 44
Dvärgvårlök Gágea mínima 43
Knäckepil Sálix frágilis 43
Silverarv Cerástium tomentósum 42
Sparvnäva Geránium pusíllum 42
Tiggarranunkel Ranúnculus scelerátus 42
Tomtskräppa Rumex obtusifólius 42
Vårtörel Euphórbia cyparíssias 42
Fältveronika Verónica arvénsis 41
Jättestarr Carex ripária 41
Skvattram Ledum palústre 41
Fältarv Cerástium arvénse 40
Sandvita Bertéroa incána 40
Storskärvfrö Thlaspi alpéstre ssp.brachypétalum 40
Åkerpilört Polygonum persicária 40
Gul näckros Nuphar lútea 39
Kantig fetknopp Sedum sexanguláre 39
Krypvide Sálix repens 39
Norsk fingerört Potentílla norvégica 39
Grönstarr Carex demíssa 38
Havre Avéna satíva 38
Skogsvicker Vicia sylvática 38
Backförgätmigej Myosótis ramosíssima 37
Flentimotej Phleum phleoídes 37
Smågröe Poa praténsis ssp.irrigáta 37
Stenbräken Cystópteris frágilis 37
Ängsklocka Campánula pátula 37
Dyveronika Verónica scutelláta 36
Fältkrassing Lepídium campéstre 36
Revlummer Lycopódium annótinum 36
Strandfräne Roríppa sylvéstris 36
Styvmorsviol Víola trícolor 36
Trubbhagtorn Crataégus monógyna 36
Tusensköna Bellis perénnis 36
Daggros Rosa gláuca 35
Häckkaragan Caragána arboréscens 35
Kärrbräsma Cardámine praténsis ssp.palústris 35
Oxtunga Anchúsa officinális 35
Smalkaveldun Typha angustifólia 35
Sprängört Cicúta virósa 35
Sumpfräne Roríppa palústris 35
Skuggnäva Geránium pyrenáicum 34
Tuvull, tuvdun Erióphorum vaginátum 34
Ängsfräken Equisetum praténse 34
Hybrid gulmåra x stormåra Gálium verum x G.album 33
Ullört Filágo arvénsis 33
Fingerborgsblomma Digitális purpúrea 32
Kattfot Antennária dióica 32
Stånds Senécio jacobaéa 32
Morot Dáucus caróta 31
Sandlök Allium vineále 31
Småfingerört Potentílla tabernaemontáni 31
Strimsporre Linária repens 31
Surkörsbär Prunus cérasus 31
Blekbalsamin Impátiens parviflóra 30
Hästkastanj Aésculus hippocástanum 30
Knappsäv Eleócharis palústris 30
Parksmultron Fragária moscháta 30
Rosendunört Epilóbium hirsútum 30
Rörsvingel Festúca arundinácea ssp.arundinacea 30
Vårstarr Carex caryophyllea 30
Vårärt Láthyrus vernus 30
Backklöver Trifólium montánum 29
Grått saltgräs Puccinéllia distans 29
Kanadabinka Conyza canadénsis 28
Kanelros Rosa majális 28
Luddlosta Bromus hordeáceus 28
Raps Brássica napus ssp.oleífera 28
Solros Heliánthus ánnuus 28
Vårveronika Verónica verna 28
Backdunört Epilóbium collínum 27
Knägräs Danthónia decúmbens 27
Pärlhyacint Múscari botryoídes 27
Spenört Laserpítium latifólium 27
Åkerveronika Verónica agréstis 27
(Europeisk) Lärk Larix decídua 26
Klotpyrola Pyrola minor 26
Mjölon Arctostáphylos uva-ursi 26
Päron Pyrus commúnis 26
Tallört Monótropa hypópitys 26
Vitblommig dunört Epilóbium saximontánum 26
Vårförgätmigej Myosótis stricta 26
Äkta förgätmigej Myosótis scorpioídes 26
Gäddnate Potamogéton natans 25
Kärrsälting Triglóchin palústris 25
Lövbinda Fallópia dumetórum 25
Väddklint Centauréa scabiósa 25
Vägsenap Sisymbrium officinále 25
Getväppling Anthyllis vulnerária 24
Knytling Herniária glabra 24
Rankstarr Carex elongáta 24
Rödkämpar Plantágo média 24
Vildapel Malus sylvéstris 24
Vit fetknopp Sedum album 24
Äppelros Rosa rubiginósa 24
Amerikansk dunört Epilóbium ciliátum ssp.ciliatum 23
Fårtunga, rast Anchúsa arvénsis 23
Humle Húmulus lúpulus 23
Häggmispel Amelánchier spicáta 23
Liten kardborre Arctium minus 23
Luddunört Epilóbium parviflórum 23
Trådstarr Carex lasiocárpa 23
Tulkört Vincetóxicum hirundinária 23
Vete Tríticum aestívum 23
Bangyllen Barbaréa vulgáris ssp.vulgaris 22
Blomvass Bútomus umbellátus 22
Brunven Agróstis canína 22
Fläder Sambúcus nigra 22
Nässelklocka Campánula trachélium 22
Plommon Prunus doméstica ssp.domestica 22
Smånunneört Corydalis intermédia 22
Trädgårdsveronika Verónica pérsica 22
Backsmultron Fragária víridis 21
Blåklint Centauréa cyanus 21
Gaffelbräken Asplénium septentrionále 21
Höstaster Aster nóvi-bélgii 21
Svartvide Sálix myrsinifólia 21
Tranbär Vaccínium oxycóccos 21
Betesdaggkåpa Alchemílla montícola 20
Dyblad Hydrócharis morsus-ránae 20
Hornsärv Ceratophyllum demérsum 20
Mahonia Mahónia aquifólium 20
Oxbär Cotoneáster integérrimus 20
Ålnate Potamogéton perfoliátus 20
Backvial Láthyrus sylvéstris 19
Grönpyrola Pyrola chlorántha 19
Kaprifol Lonicéra caprifólium 19
Korsandmat Lemna trisúlca 19
Kärrbräken Thelypteris palústris 19
Lungört Pulmonária officinális 19
Sårläka Sanícula europaéa 19
Vattenveronika Verónica anagállis-aquática 19
Borstnejlika Diánthus barbátus 18
Dvärgigelknopp Spargánium mínimum 18
Klasespirea Spiraéa x billiárdii (S.salicifólia x S.douglásii) 18
Luddros Rosa cherárdii 18
Toppklocka Campánula glomeráta 18
Åkerrödtoppa Odontítes verna 18
Källarv Stellária alsíne 17
Kärrstjärnblomma Stellária palústris 17
Nästrot Neóttia nidus-avis 17
Rödblära Siléne dióica 17
Rödnarv Spergulária rubra 17
Solvända Heliánthemum nummulárium 17
Strandgyllen Barbaréa stricta 17
Vattenaloe Stratiótes aloídes 17
Vattenblink Hottónia palústris 17
Blågull Polemónium caerúleum 16
Bok Fagus sylvática 16
Grodmöja Ranúnculus trichophyllus ssp.trichophyllus 16
Hundtunga Cynoglóssum officinále 16
Linnea Linnaéa boreális 16
Spetshagtorn Crataégus calycina ssp.curvisépala 16
Spjutmålla Atriplex prostráta 16
Spärrgrenigt oxbär Cotoneáster divaricátus 16
Underviol Víola mirábilis 16
  Callítriche sp. 16
Backsippa Pulsatílla vulgáris 15
Fältmalört Artemísia campéstris 15
Gatkrassing Lepídium ruderále 15
Glansdaggkåpa Alchemílla grácilis 15
Knutpilört Polygonum lapathifólium ssp.lapathifolium 15
Lungrot Chenópodium bonus-henrícus 15
Ormrot Polygonum vivíparum 15
Rödfibbla Hierácium aurantíacum 15
Sydgullregn Labúrnum anagyroides 15
Vattenpest Elódea canadénsis 15
Vildlin Linum cathárticum 15
Höskallra Rhinánthus serótinus 14
Knölsmörblomma Ranúnculus bulbósus 14
Korallhagtorn Crataégus calycina ssp.calycina 14
Korallrot Corallorhíza trífida 14
Krusnate Potamogéton crispus 14
Krussilja Selínum carvifólia 14
Parkslide Reynóutria japónica 14
Revfibbla Hierácium aurícula 14
Sibiriskt fetblad Sedum hybridum 14
Slåtterfibbla Hypochoéris maculáta 14
Taklök Sempervívum tectórum 14
Vattenfräne Roríppa amphíbia 14
Backtimjan Thymus serpyllum 13
Bolltistel Echínops sphaerocéphalus 13
Etternässla Urtíca urens 13
Lundtrav Arabis hirsúta 13
Mjukplister Lámium amplexicáule 13
Rosling Andrómeda polifólia 13
Sjöranunkel Ranúnculus lingua 13
Stor ängssyra Rumex thyrsiflórus 13
Tibast Daphne mezeréum 13
Vildtimotej Phleum praténse spp.bertolónii 13
Vårarv Cerástium semidecándrum 13
Ängsskära Serrátula tinctória 13
Blekfryle Lúzula palléscens 12
Hjortron Rubus chamaemórus 12
Klofibbla Crepis tectórum 12
Luddvicker Vicia villósa 12
Nattljus Oenothéra biénnis 12
Pimpinellros Rosa pimpinellifólia 12
Pors Myríca gale 12
Råttsvans Myosúrus mínimus 12
Rödmålla Chenópodium rubrum 12
Skavfräken, skäfte Equisetum hyemále 12
Småsnärjmåra Gálium spúrium 12
Svartbräken Asplénium trichómanes 12
Svenskmålla Chenópodium suécicum 12
Tok Potentílla fruticósa 12
Vattenmärke Sium latifólium 12
Ängsruta Thalíctrum flavum 12
Desmeknopp Adóxa moschatéllina 11
Gul nunneört Corydalis lútea 11
Harmynta Saturéja ácinos 11
Havssäv Scirpus marítimus 11
Kamtjatkaros Rosa kamtchática (R.davúrica x rugosa) 11
Lundbräken Dryópteris dilatáta 11
Mattlummer Lycopódium clavátum 11
Revsuga Ajuga reptans 11
Rävtörel Euphórbia peplus 11
Rödkörvel Tórilis japónica 11
Ärtstarr Carex oéderi 11
Blek jordrök Fumária vaillántii 10
Blåhallon Rubus caésius 10
Blåsäv Scirpus tabernaemontáni 10
Gulkavle Alopecúrus aequális 10
Igelknopp Spargánium emérsum 10
Mattfibbla Hierácium peleteriánum 10
Mattram Tanacétum parthénium 10
Murgrönsveronika Verónica hederifólia ssp.hederifolia 10
Nordbräken Dryópteris expánsa 10
Opievallmo Papáver somníferum 10
Rybs Brássica rapa ssp.oleífera 10
Skatnäva Eródium cicutárium 10
Säfferot Séseli libanótis 10
Tvåblad Listéra ováta 10
Vattenskräppa Rumex hydrolápathum 10
Vårfingerört Potentílla crántzii 10
Vätteros Lathraéa squamária 10
Axslinga Myriophyllum spicátum 9
Häckberberis Bérberis thunbergii 9
Jättebalsamin Impátiens glandulífera 9
Kungsmynta Oríganum vulgáre 9
Luddtåtel Holcus lanátus 9
Lundelm Elymus canínus 9
Myrtåg Juncus alpínus 9
Sibirisk nunneört Corydalis nóbilis 9
Stallört Onónis arvénsis 9
Vildkaprifol Lonicéra periclymenum 9
Alpgullregn Laburnum alpinum 8
Bergbräsma Cardámine hirsúta 8
Glatt daggkåpa Alchemílla glabra 8
Gullpudra Chrysosplénium alternifólium 8
Krikon Prunus doméstica ssp.insitítia 8
Lundbräsma Cardámine impátiens 8
Missne Calla palústris 8
Nickskära Bidens cérnua 8
Snårstarr Carex muricáta 8
Stor fetknopp Sedum refléxum 8
Strandmyskgräs Hieróchloë odoráta ssp.báltica 8
Vattenmöja Ranúnculus aquátilis 8
Veksäv Eleócharis mamilláta 8
Videkornell Cornus serícea 8
Vit näckros Nymphaéa alba 8
Vitfryle Lúzula luzuloídes 8
Blåtåtel Molínia caerúlea 7
Borstnate Potamogéton pectinátus 7
Cikoria Cichórium íntybus 7
Doftschersmin Philadélphus coronárius 7
Gräslök Allium schoenóprasum 7
Kamäxing Cynosúrus cristátus 7
Pingstlilja Narcíssus poëticus 7
Pukvete Melampyrum arvénse 7
Rundsileshår Drósera rotundifólia 7
Sammetsdaggkåpa Alchemílla glaucéscens 7
Skogsklocka Campánula cervicária 7
Taklosta Bromus tectórum 7
Trindstarr Carex diándra 7
Tuvknavel Scleránthus ánnuus ssp.polycárpos 7
Älväxing Sesléria caerúlea 7
Bergenia Bergenia crassifolia 6
Bolmört Hyoscyamus niger 6
Brudborste Círsium helenioídes 6
Dill Anéthum gravéolens 6
Fagertrav Arabis caucásica 6
Grönmynta Mentha spicáta 6
Gulplister Lámium galeóbdolon 6
Hamnsenap Sisymbrium altíssimum 6
Italienskt rajgräs Lólium multiflórum 6
Jättegröe Glycéria máxima 6
Korgvide Salix viminális 6
Körvel Myrrhis odoráta 6
Lammöron Stachys byzantína 6
Lopplummer Lycopódium selágo 6
Löktåg Juncus bulbósus 6
Nässelsnärja Cuscúta europaéa 6
Odört Coníum maculátum 6
Parkgröe Poa chaíxii 6
Pricknattljus Oenothéra rubricaulis 6
Ringblomma Caléndula officinális 6
Rosenhallon Rubus odoratus 6
Rosentry Lonicéra tatárica 6
Stjärnflocka Astrántia major 6
Trampgröe Poa supína 6
Trådveronika Verónica filifórmis 6
Tysk lönn Acer pseudoplátanus 6
Vippärt Láthyrus niger 6
Agnsäv Eleócharis uniglúmis 5
Axveronika Verónica spicáta 5
Backstarr Carex ericetórum 5
Blåmålla Chenópodium gláucum 5
Fodervallört Symphytum ásperum 5
Gula hallon Rubus idaéus f. xanthocarpa 5
Häckspirea Spiraéa salicifólia 5
Knärot Goodyéra repens 5
Kornvallmo Papáver rhoeas 5
Lönnmålla Chenópodium hybridum 5
Nattglim Siléne noctiflóra 5
Nattskatta Solánum nigrum 5
Praktbetonika Stachys macrantha 5
Påsklilja Narcíssus pseudo-narcíssus 5
Riddarsporre Consólida regális 5
Rundhagtorn Crataégus laevigáta 5
Råglosta Bromus secalínus 5
Sommarlånke Callítriche cophocárpa 5
Sprödarv Myosóton aquáticum 5
Stor nunneört Corydalis sólida ssp.solida 5
Strandförgätmigej Myosótis laxa ssp.báltica 5
Tomat Lycopérsicon esculéntum 5
Trädgårdstulpan Túlipa gesneriána 5
Tvåradigt korn Hórdeum dístichon 5
Tysk fingerört Potentílla thuringíaca 5
Brunrör Calamagróstis purpúrea 4
Färgginst Genísta tinctória 4
Grendunört Epilóbium roseum 4
Gråal Alnus incána 4
Gullregn Laburnum sp 4
Häckoxbär Cotoneáster lúcidus 4
Hällebräken Woódsia ilvénsis 4
Höstgullris Solidágo gigantéa 4
Kransmynta Mentha x verticilláta (M. aquatica x M.arvensis) 4
Liguster Ligústrum vulgáre 4
Malört Artemísia absínthium 4
Myska, myskmadra Gálium odorátum 4
Pilblad Sagittária sagittifólia 4
Potatis Solánum tuberósum 4
Rabarber Rheum rhapónticum 4
Rajsvingel Festúca praténsis x Lólium perénne (släkt 44 art 3) 4
Repestarr Carex loliácea 4
Råg Secále cereale 4
Rödvide Sálix purpúrera 4
Skogsknipprot Epipáctis helleboríne 4
Skogsstjärnblomma Stellária longifólia 4
Sloknunneört Corydalis púmila 4
Slåtterblomma Parnássia palústris 4
Smålånke Callítriche palústris 4
Spireahybrid Spiraéa 4
Späddaggkåpa Alchemílla filicáulis 4
Trift Arméria marítima 4
Vargtörel Euphórbia èsula 4
Åkerkål Brássica rapa ssp.sylvéstris 4
Backskafting Brachypódium pinnátum 3
Dystarr Carex limósa 3
Gul daglilja Hemerocállis lilioasphódelus 3
Gullusern Medicágo falcáta 3
Gulsippa Anemóne ranunculoídes 3
Gulsporre x strimsporre Linária vulgaris x repens 3
Häckhagtorn Crataégus grayana 3
Idegran Taxus baccáta 3
Jordgubbar Fragária x ananássa 3
Judekörs Physalis alkekeugi 3
Krypoxalis Oxalis corniculáta 3
Kråkbär Empetrum nigrum 3
Kvastspirea Spiraéa chamaedryfólia 3
Kärrvial Láthyrus palústris 3
Lin Linum usitatíssimum 3
Luden johannesört Hyperícum hirsútum 3
Madrör Calamagróstis stricta 3
Ormöga Omphalodes verna 3
Pensé Víola x wittrockiána (V.trícolor x cornúta m fl) 3
Pimpinell Sanguisórba minor 3
Praktkungsljus Verbáscum speciósum 3
Rävstarr Carex vulpína 3
Rödmalva Malva sylvéstris 3
Sandmaskrosor Taráxacum grupp Erythrospérma 3
Sandviol Víola rupéstris 3
Skogsnycklar Dactylorhíza maculáta ssp.fuchsii 3
Strandgroblad Plantágo major ssp.intermédia 3
Strandranunkel Ranúnculus reptans 3
Sömntuta Eschscholzia californica 3
Tagelstarr Carex appropinquáta 3
Tovsippa Anemóne sylvéstris 3
Vattenbläddra Utriculária vulgáris 3
Vitknavel Scleránthus perénnis 3
Vårkorsört Senécio vernális 3
Ögonpyrola Monéses uniflóra 3
Balsampoppel Pópulus balsamífera 2
Benved Evónymus europaéus 2
Björnbär Rubus fruticósus 2
Blek fetknopp Sedum hispanicum 2
Brandlilja Lílium bulbíferum 2
Duvnäva Geránium columbínum 2
Fliknäva Geránium disséctum 2
Flädervänderot Valeriána sambucifólia 2
Färgreseda Reséda lutéola 2
Gemsrot Doronicum sp 2
Gropnate Potamogéton berchtóldii 2
Gräsnate Potamogéton gramíneus 2
Grönkulla Coeloglóssum víride 2
Grönvit nattviol Platanthéra chlorántha 2
Gulreseda Reséda lútea 2
Gurkört Borágo officinális 2
Gyllenfetblad Sedum aizóon 2
Gängel Galinsóga parviflóra 2
Hagtorn Crataegus sp 2
Honungsfacelia Phacélia tanacetifólia 2
Hästsvans Hippúris vulgáris 2
Höstrudbeckia Rudbéckia laciniáta 2
Jordklöver Trifólium campéstre 2
Jätterams Polygónatum odorátum x p.multiflórum 2
Klockpyrola Pyrola média 2
Libbsticka Levísticum officinále 2
Lunddraba Draba murális 2
Läkebetonika Stachys officinális 2
Mjukdån Galeópsis ládanum 2
Monke, blåmunkar Jasióne montána 2
Murreva Cymbalária murális 2
Naverlönn Acer campéstre 2
Nordnäckros Nymphaéa cándida 2
Nålstarr Carex dióica 2
Parklind Tília x vulgaris (T.cordáta x T.platyphyllos) 2
Pestskråp, Pestilensrot Petasítes hybridus 2
Rosenmalva Malva álcea 2
Rostnate Potamogéton alpinus 2
Rotfibbla Hypochoéris radicáta 2
Rysk lönn Acer tatáricum 2
Rödmire Anagállis arvénsis 2
Sexradigt korn Hordeum vulgare 2
Silverbuske Elaeagnus commutata 2
Silvergran Abies alba 2
Silvermartorn Eryngium gigánteum 2
Slinga art Myriophyllum 2
Snödroppe Galánthus nivális 2
Spindelblomster Listéra cordáta 2
Spåtistel Carlína vulgáris 2
Stagg Nardus stricta 2
Stor kardborre Arctium lappa 2
Storsileshår Drósera ánglica 2
Styv fingerört Potentílla recta 2
Svenskfibbla Hierácium suécicum 2
Träd-en (Enträd) Juníperus commúnis f.suécica 2
Trädgårdssyra Rumex rugosus 2
Vindaggkåpa Alchemílla vestíta 2
Vitag Rhynchóspora alba 2
Vitpil Salix alba 2
Vårstjärna Chionodoxa sp. 2
Välsk krassing Cardária draba 2
Åkerkulla Anthemis arvénsis 2
Ålandsrot Inula helénium 2
Äkta vallört Symphytum officinále 2
Ängsdaggkåpa Alchemílla subcrenáta 2
Ängsfibbla Hierácium praténse 2
Ärt Pisum satívum 2
Axveronika x strandveronika Verónica spicáta x V.longifólia 1
Backruta Thalíctrum simplex 1
Bankrassing Lepídium densiflórum 1
Bergkårel Erysimum hieracifólium 1
Bergtall Pinus mugo 1
Bindvide * Gråvide Salix aurita * cinerea 1
Blekspirea Spiraéa*rubélla 1
blodvallmo Papáver dúbium ssp lecóqii 1
Blå bolltistel Echínops bannáticus 1
Bockhornsklöver Trigonella foénum-graécum 1
Bohuslind Tilia platyphyllos 1
Bolltistel obestämd art Echinops sp 1
Bondböna Vicia faba 1
Borstsenap Sisymbrium loesélii 1
Bovete Fagopyrum esculéntum 1
Brokförgätmigej Myosótis díscolor 1
Bukettros eller Torparros Rosa majális foecundissima 1
Buskstjärnblomma Stellária holóstea 1
Bäckmärke Bérula erécta 1
Cirkelfetblad Sedum anacámpseros 1
Citronmeliss Melissa officinalis 1
Dragon Artemísia dracúnculus 1
Dvärgmåra Gálium trífidum 1
Dybläddra Utriculária intermédia 1
Ekorrkorn Hórdeum jubátum 1
Esparsett Onóbrychis viciifólia 1
Fikonmålla Chenopodium ficifolium 1
Finnoxel Sorbus hybrida 1
Finsk fingerört Potentílla intermédia 1
Fläckig lungört Pulmonária officinális ssp.officinális 1
Fodervicker Vicia satíva 1
Fältgentiana Gentianélla campéstris 1
Fänrikshjärta Dicentra sp 1
Granbräken Dryópteris cristáta 1
Grenigt kungsljus Verbáscum lychnítis 1
Grön amarant Amaránthus hybridus 1
Gullhavre Trisétum flavéscens 1
Gullkrage Chrysánthemum ségetum 1
Gullört Amsinckia micrántha 1
Gulvädd Scabiósa ochroleuca 1
Hallonvariant Rubus sp 1
Hampa Cánnabis satíva 1
Handnunneört Corydalis sólida ssp.laxa 1
Harris Cytisus scopárius 1
Hartmansstarr Carex hartmánii 1
Hasselört Asarum europaéum 1
Hornviol Viola cornúta 1
Humleblomster * Nejlikrot Geum rivále * urbánum 1
Hårkörvel Chaerophyllum témulum 1
Hårslinga Myriophyllum alterniflórum 1
Hårsärv Zannichéllia palústris ssp.palustris 1
Hässelklocka Campánula latifólia 1
Hästskräppa * vattenskräppa Rumex aquáticus * hydrolápathum 1
Hönsgullört Amsinckia lycopsoides 1
Höstflox Phlox paniculáta 1
Höstlånke Callítriche hermaphrodítica 1
Iberis Iberis sp 1
Iris Iris sp. 1
Italiensk klematis Clématis viticella 1
Judaspenningar Lunária ànnua 1
jättestarr x flaskstarr Carex ripária x rostráta 1
Kanadensisk hagtorn Crataégus flabellata 1
Kattmynta Nepeta cataria 1
Klasefibbla Crepis praemórsa 1
Klöveroxalis Oxalis fontána 1
Knölvial Láthyrus tuberósus 1
Kolvhirs Setária itálica 1
Koriander Coriándrum satívum 1
Korndådra Néslia paniculáta 1
Kornell art Cornus 1
Korskovall Melampyrum cristátum 1
Korsslamkrypa Elátine hydrópiper 1
Kranssalvia Sálvia verticilláta 1
Kransslinga Myriophyllum verticillátum 1
Krissla Inula salicína 1
Kronnejlika Lychnis coronaria 1
Kungsängslilja Fritillária meleágris 1
Kustbaldersbrå Matricária marítima ssp.marítima 1
Lentåtel Holcus mollis 1
Lingonoxbär Cotoneáster horizontalis 1
Liten fingerborgsblomma Digitális lútea 1
Ljungsnärja Cuscúta epíthymum 1
Loppstarr Carex pulicáris 1
Luddveronika Verónica opáca 1
Lundarv Stellária némorum ssp.nemorum 1
Lundstarr Carex montána 1
Lydisk fetknopp Sedum lydium 1
Långnate Potamogéton praelóngus 1
Låsbräken Botrychium lunária 1
Mjuknäva Geránium molle 1
Myggblomster Hammarbya paludósa 1
Mästerrot Peucédanum ostrúthium 1
Nordmannsgran Abies nordmanniana 1
Nålsäv Eleócharis aciculáris 1
Näbbstarr Carex lepidocárpa 1
Obest. ruta Thalíctrum 1
Orientalisk vallmo Papáver orientális 1
Paddfot Asperúgo procúmbens 1
Pion Paeonia sp. 1
Plattlummer Lycopódium complanátum ssp.complanatum 1
Plymspirea Aruncus dioicus 1
Porslinshyacint Puschkinia sp. 1
Praktveronika Verónica teúcrium 1
Rosenkronill Coronílla vária 1
Rosenpilört Polygonum minus 1
Rosenspirea Spiraea * bumalda 1
Rundkrassing Lepidium neglectum 1
Ryl Chimáphila umbelláta 1
Rysk sodaört Sálsola kali ssp.ruthénica 1
Ryssklematis Clématis alpina ssp sibirica 1
Rödek Quercus boreális 1
Rönnspirea Sorbária sorbifolia 1
Sallat Lactúca satíva 1
Salttåg Juncus gerárdi 1
Schersmin Philadelphus sp. 1
Skaftsärv Zannichéllia palústris ssp.pedicelláta 1
Skålört Silphium perfoliátum 1
Sparris Aspáragus officinális 1
Spikklubba Datúra stramónium 1
Spikvallmo Papáver argemóne 1
Spirea Spirea sp. 1
Stenkrassing Hornúngia petraéa 1
Stor andmat Spirodéla polyrrhíza 1
Stor vårstjärna Chionodoxa luciliae 1
Strålöga Telékia speciósa 1
Sträv kardvädd Dipsacus strigósus 1
Sumpviol Viola uliginósa 1
Svartkavle Alopecúrus arundináceus 1
Svedjenäva Geránium bohémicum 1
Svinrot Scorzonéra húmilis 1
Tandrot Cardámine bulbífera 1
Trubbnate Potamogeton obtusifolius 1
Trädgårdsstormhatt Aconítum x cámmarum 1
Trädgårdsärt Pisum satívum ssp.sativum 1
Underart ej bestämd Brassica rapa 1
Vallkrassing Lepídium heterophyllum 1
Vildvin Parthenocissus sp. 1
Vingpimpinell Sanguisórba minor ssp.muricáta 1
Vingvial Láthyrus heterophyllus 1
Vintergäck Eránthis hyemális 1
Viol Viola sp. 1
Vit björnloka Heracléum sphondylium ssp.sphondylium 1
Vit kattost Malva pusílla 1
Vit liten blåklocka Campánula rotundifolia form alba 1
Vitrapunkel Phytéuma spicátum 1
Åkerranunkel Ranúnculus arvénsis 1
Äkta stormhatt Aconítum napéllus 1
Älvmyskgräs Hieróchloë hirta ssp.hirta 1
Ängsnäva Geránium praténse 1
Ängsstarr Carex hostiána 1
Ängsvårlök Gágea  praténsis 1
Ävjebrodd Limosélla aquática 1