Rutkarta

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX

Välj ruta och klicka på "Visa" för att få en rutrapport!


Tillbaka

Kartans rutor är som synes numrerade från A01 till X23. Rutorna passar ihop med rutorna i rikets nät, så om man vill veta mer exakt var ruta E15 ligger så måste man ha en karta med sådana koordinater, t ex ekonomiska kartbladet. Ruta M15 ligger i sydvästra hörnet av 10I 9e i rikets nät, vilket sedan definierar hur alla andra rutor översätts till sådana koordinater.

  För vissa arter anges lokal i 100x100m ruta inom den större rutan som xÖyN, där x och y är 1-5 och anger avstånd åt öster och norr från det sydvästra hörnet. 1Ö1N är alltså det sydvästra hörnet, 5Ö5N är det nordöstra, och 3Ö3N är mitt i rutan.