Sollentunas Flora

För länge sedan (1984) påbörjade några entusiaster projektet Sollentunas flora. Målet var att inventera alla kärlväxter i Sollentuna för att sedan presentera resultatet för intresserade, och för att det kunde vara av värde vid den kommunala planeringen. Som bieffekt har vi som deltagit lärt oss mycket om både botanik och om vår hembygd, eftersom vi har besökt vinklar och vrår av Sollentuna som vi annars aldrig skulle ha kommit till.

2002 blev vi äntligen klara, och det här är vad vi åstadkommit. Lite fakta om hur vi har gått tillväga: Kommunen delades in i rutor om 500 x 500 m, som en finindelning av det officiella rutnätet, och varje ruta har sedan inventerats för sig. Varje art som hittats i en ruta markerades i ett protokoll med en frekvenskod. Vi försökte uppskatta om det fanns 0-10, 11-100, 101-1000, eller mer än 1000 exemplar av den arten i rutan. Ett mindre antal mindre allmänna växter fick en lite noggrannare lokalangivelse - på 100 x 100 m när. Vi använde Krok-Almqvists flora, den 26e upplagan, och idag har somliga växter bytt namn i modernare floror.

Lite kuriosa - antal arter totalt blev 989, antal inventerade rutor blev 269, och antal protokollnoteringar blev 57592. Den art som hittats i flest rutor är rönn (saknas endast i en som nästan bara är vatten), och antal arter som bara hittats i en ruta är 159.

Här är en lista på alla funna arter och i hur många rutor var och en är funnen.

För att få en lista på alla arter i en viss ruta, välj ruta här.

För att se en arts utbredning, välj först dess begynnelsebokstav, välj arten i rullgardinsmenyn, svenskt eller vetenskapligt namn, och klicka på "Visa".

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:
P, Q:
R:
S:
T:
U:
V, W:
X, Y, Z, Å, Ä, Ö: